O&O Docentcompetenties


voor en door docenten

Doel van het vak O&O

De doelstelling van de stichting Technasium en het vak Onderzoek & Ontwerpen, vanaf nu afgekort met O&O, is om leerlingen te prepareren op vervolgstudies in de techniek en kennis te laten maken met beroepen in de technische sector. Het kennis laten maken met actuele en authentieke vraagstukken uit het bedrijfsleven, met de bedoeling dat de leerlingen een ontwikkeling doormaken die leidt tot competente ontwerpers of onderzoekers. Deze innovatie in het onderwijs sluit aan op een aantal moderne leertheorieën, namelijk:


·  Het sociaal constructivisme

Mensen uit de onderwijspolitiek en het bedrijfsleven vinden dat de leerresultaten meer duurzaam, flexibel, functioneel en toepassingsgericht moeten zijn (SLO, 2013). Om deze doelen te kunnen bereiken moeten de leerlingen niet alleen ‘weten wat’ maar ook ‘weten hoe’ en ‘weten waar’. Op deze manier wordt er geprobeerd de leerlingen niet alleen maar kennis te laten ontwikkelen maar ook inzicht en vaardigheden die ze in de praktijk kunnen toepassen. De leerlingen moeten hun kennis en vaardigheden namelijk flexibel kunnen inzetten in de hedendaagse dynamische arbeidsmarkt. Een belangrijk kenmerk van het sociaal constructivisme is dat de leerling medeontwikkelaar is van kennis. Hier sluit een O&O project op aan omdat de docent slechts stuurt op de procesgang en niet op inhoud.


·  Competentiegericht onderwijs

Competentiegericht onderwijs kenmerkt zich door het leren te richten op ontwikkeling van competenties in plaats van kennis. Dit gebeurt vaak door zelfstandig en zelfverantwoordelijk leren in een betekenisvolle, realistische omgeving. Binnen dit leerproces neemt de docent een met name coachende rol aan (Oostdam et al, 2007).Hierbij probeert het vak O&O ‘young professionals’ te kweken door het ontwikkelen van een achttal competenties (samenwerken, productgerichtheid, inventiviteit, plannen en organiseren, doorzetten, individueel werken, procesgerichtheid en kennisgerichtheid).


·  Probleemgestuurd onderwijs

Het vak O&O moet aansluiten op het probleemgestuurd onderwijs. Het probleemgestuurd onderwijs onderscheidt zich van het traditioneel onderwijs door de leerling centraal te stellen en door zelfstandigheid te ontplooien bij de leerlingen(Heine, 2000). Een belangrijke eis is dat de leerlingen werken aan complexe en uitdagende projecten waarin zij zelf op zoek gaan naar een oplossing. Hierdoor worden meer aanknopingspunten gevonden met de technische beroepspraktijk.Onze visie

Onze visie is dat het doel van een O&O docent aansluiting moet vinden bij het hoger doel van de stichting Technasium. Dat houdt in dat een docent een ander type rol krijgt dan in het traditionele onderwijssysteem. Met deze website willen wij een beeld geven van welke rollen een docent aan moet nemen, welke processen doorlopen dienen te worden en de daarbij toepasbare handvatten bieden die gedurende O&O projecten ingezet kunnen worden.

Over deze website

Deze website is door studenten voor vakdidactiek O&O gemaakt in opdracht van de Eindhoven School of Education van de Technische Universiteit Eindhoven.

Over ons
Bronvermeldingen

    Contact